Головний редактор:

 • Пермінова Л.А. –  кандидат педагогічних наук, професор, Херсонський державний університет.

Заступники головного редактора:

 • Петухова Л.Є. – доктор педагогічних наук, професор, Херсонський державний університет.
 • Слюсаренко Н.В. – доктор педагогічних наук, професор, Херсонський державний університет.

Відповідальний секретар:

 • Гончаренко Т.Л. – кандидат педагогічних наук, Херсонський державний університет.

Технічний секретар:

 • Блах В.С.кандидат педагогічних наук, доцент, Херсонський державний університет.

Члени редакційної колегії:

 • Андрієвський Б.М. - доктор педагогічних наук, професор, Херсонський державний унiверситет;
 • Бондаренко О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет;
 • Вінник М.О. - кандидат педагогічних наук, доцент, Херсонський державний університет;
 • Воропай Н.А. - кандидат педагогічних наук, доцент, Херсонський державний унiверситет;
 • Гаран М.С. - кандидат педагогічних наук, Херсонський державний університет;
 • Глухов І.Г. - кандидат педагогічних наук, доцент, Херсонський державний унiверситет;
 • Гнєдкова О.О. - кандидат педагогічних наук, Херсонський державний університет;
 • Голінська Т.М. - кандидат педагогічних наук, доцент, Херсонський державний унiверситет;
 • Князян М.О. - доктор педагогічних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 • Коваль Л.В. - доктор педагогічних наук, професор, Бердянський державний педагогічний університет;
 • Ковшар О.В. - доктор педагогічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний інститут;
 • Мухаммет Демірбілек - доктор наук, магістр наук, Сюлейман Демірель Університет,Туреччина;
 • Нагрибельна І.А. - доктор педагогічних наук, професор, Херсонська державна морська академія;
 • Носко Ю.М. - кандидат педагогічний наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка»;
 • Омельчук С.А. - доктор педагогічних наук, професор, Херсонський державний університет;
 • Пахомова О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Саган О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, Херсонський державний університет;
 • Смутченко О.С., доктор філософії, Херсонський державний унiверситет;
 • Співаковський О. В. - доктор педагогічних наук, професор, Херсонський державний університет;
 • Суріна Ірина - доктор соціологічних наук, професор, Поморська Академія, м. Слупськ, Польша;
 • Хоружа Л.Л. - доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Чайка В.М. - доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.