ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНИХ ГРАФІЧНИХ ТЕСТІВ В УМОВАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • О.В. Сорока
Ключові слова: проективні графічні тести, початкова школа, адаптація

Анотація

У статті розглядаються особливості використання проективних графічних тестів у процесі адаптації першокласників до навчання у початковій школі; представлена класифікація проективних графічних тестів; проведена діагностика шкільної дезадаптації першокласників.

Посилання

1. Графічні методики в психодіагностиці та психокорекції: Навч. посібн. / Упор. І.А. Слободянюк, О.О. Холодова. – Вінниця: Континент-Прим, 2000. – 28 с.
2. Грегг М. Ферс. Тайный мир рисунка. Исцеление через искусство / Грегг Ферс. – С.-Пб.: Деметра, 2003. – 176 с.
3. Деркач О.О. Педагогіка творчості: Арттерапія на допомогу вчителю, соціальному педагогу, практичному психологу: Навчально-методичний посібник / О.О.Деркач. – Вінниця: ВДПУ, 2006. – 60 с.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т., Кудзилов Д. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии / Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов. – С.-Пб.: Речь, 2004. – 144 с.
5. Каган В.Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 89-95.
6. Лєскова-Савицька А. Проблема дезадаптації першокласників // Психолог. – 2003. – Серпень, № 29-32. – С. 30-47.
7. Матвеева О.А., Львова О.А. Модель коррекционно-развивающей работы с детьми 6-12 лет по проблеме школьной дезадаптации // Журнал практического психолога. – 1997. – № 3. – 47-65.
8. Тэммл М., Дорки М., Амен В. Тест тревожности / М. Тэммл, В. Амен, М. Дорки. – М. – 1992. – 94 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
145-151
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ