ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • В.А. Волкова
  • С.О. Барсук
Ключові слова: дошкільне дитинство, екологічна культура, екологічна компетентність, екологічна свідомість, екологічне виховання

Анотація

Необхідність екологічного виховання зумовлена світовою екологічною кризою, причина якої криється у нераціональній та незбалансованій діяльності людини у довкіллі. Адже вихід з екологічної кризи, попередження екологічної катастрофи можливі лише за умови екологічного виховання, спрямованого на формування в дітей елементів наукового пізнання природи, моральних переконань і практичних навичок, певної орієнтації й активної життєвої позиції в галузі охорони природи, раціонального використання та відтворення природних ресурсів. Основи екологічної культури, ставлення особистості до світу природи закладаються в дошкільному дитинстві. Саме цей період досить важливий для усвідомлення себе невід’ємною часткою живої природи, своєї ролі та значущості в збереженні її цілісності.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) / Наук. керівник: А.М. Богуш. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.
2. Бєлєнька Г.В. Дошкільнятам про світ природи : старший дошкільний вік : [навч.-метод. посіб.] / Г.В. Бєлєнька, Т.С. Науменко, О.А. Половіна. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. – 112 с.
3. Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей / Н.М. Горопаха. – Рівне : Волинські обереги, 2001. – 175 с.
4. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник – педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ / Н В. Лисенко. – К. : Видавничий Дім
«Слово», 2009. – 400 с.
5. Мусієнко М.М. Екологія : Тлумачний словник / М.М. Мусієнко. – К. : Либідь, 2004. – 376 с.
6. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників / З.П. Плохій. – К. : Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2002. – 173 с.
7. Пустовіт Н.А. Оберігаємо довкілля / Н.А. Пустовіт, О.І. Локшина // Дошкільне виховання. – 1999. – № 6. – С. 8–9.
8. Рославець Р.М. Психолого-педагогічні умови виховання екологічної культури дошкільників / Р.М. Рославець. – Луцьк : Вежа, 1999. – 97 с.
9. Фіцула М.М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти /М.М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 544 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
11-15
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ