ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

  • І.В. Шевченко
Ключові слова: навчання англійської мови, діти віком від 4-х до 6-ти років, майбутні вчителі англійської мови

Анотація

Стаття присвячена особливостям навчання дітей англійської мови на початковому етапі, а саме: навчанню дітей віком від 4-х до 6-ти років. Майбутні вчителі англійської мови знайомляться з віковими особливостями дітей від 4-х до 6-ти років, метою, завданнями, принципами їх навчання.

Посилання

1. Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах. – К.: Вища школа, 1993. – 327с.
2. Богуш А.М. Методика обучения русскому языку в дошкольных учреждениях. – К.:Вища шк., 1990. – 220с.
3. Будак С.В. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками. Монографія зі спецпрактикумом у двох книгах – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 288с.
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376с.
5. Мухина В.С. Детская психология. – М.: Просвещение, 1985. – 272с.
6. Пенфильд В., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы. – Л.: Медицина, 1964. – 264с.
7. Полонская Т.К. Обучение иностранному языку детей шестилетнего возраста в условиях детского сада (на материалах английского языка). Дис. … канд.пед. наук. – К., 1993. – 189с.
8. Скалкін В.Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення. – К.: Рад.шк., 1978. – 128с.
9. Футерман З.Я. Иностранный язык в детском саду. – К., 1984. – 143с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
163-167
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ