ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Я.М. Геращенко
  • Н.В. Маковецька
Ключові слова: молодіжний туризм, оздоровчий молодіжний туризм, молодь, туристична галузь, майбутні фахівці туристичної галузі, організація оздоровчого молодіжного туризму

Анотація

У статті розглянуто зміст поняття оздоровчого молодіжного туризму як ефективного засобу духов- ного і фізичного розвитку особистості та підготовки молодих фахівців туристичної галузі до організа- ції оздоровчого молодіжного туризму. Розкрито функції та значення оздоровчого молодіжного туризму. Показано, що оздоровча діяльність є однією з найдоступніших і наймасовіших форм рекреації для молоді. Розглянуто вплив оздоровчого туризму на психофізіологічні показники організму молоді під час оздоровчих подорожей. Наведено аналіз друкованих матеріалів, які визначають фактори впливу на підтримку рухової активності молоді та підготовку молодих фахівців туристичної галузі. Визначе- но аспекти підготовки фахівців оздоровчого молодіжного туризму. Розкрито проблематику неналежної співпраці вищих навчальних закладів із туристичними підприємствами щодо практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері туристичної галузі. Доведено, що українська туристична галузь потребує сучасних фахівців, які будуть створювати якісні українські оздоровчі молодіжні маршрути. Висунуті пропозиції щодо вдосконалення системи туристичної освіти в нашій країні.

Посилання

1. Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2003. – 576 с.
2. Геращенко Я.М., Омельяненко Г.А. Спортивно-оздоровчий туризм в житті молоді / Я.М. Геращенко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 168 с.
3. Грабовський Ю.А. Спортивний туризм / Ю.А. Грабовський, О.В. Скалій, Т.В. Скалій. – Тернопіль : «Навчальна книга – Богдан», 2009. – 304 с.
4. Гункевич М.Б. Сучасні тенденції процесів підготовки фахівців галузі туризму в Україні / М.Б. Гункевич // Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. Частина ІІІ. – 2013. – № 18(277). – 308 с.
5. Єрко А.П. Поняття спортивно-оздоровчого туризму та його характерні риси / А.П. Єрко // Науковий вісник Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки : Педагогічні науки : наук. журн. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вид-во СВНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 236 с.
6. Закон України. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/2998-12.
7. Килимистий С.М. Анімація в туризмі / С.М. Килимистий. – К. : Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.
8. Польова Л.В. Особливості підготовки менеджерів по туризму у Польщі / Л.В. Польова // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи : Зб. наук. праць. – Київ : Тонар, 2007. – 356 с.
9. Рабаданова Я.М. Особливості підготовки фахівців туристичної галузі / Я.М. Рабаданова // Управління розвитком : зб. наук. пр. – Харків. – 2012(№ 5). – 163 с.
10. Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира / Л.В. Сакун. – К. : МАУП, 2004. – 399 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
27-30
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ