ДІЯЛЬНІСТЬ КУРАТОРА НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • А.А. Ільченко
Ключові слова: адаптація, психолого-педагогічний супровід, професійне становлення, методичні матеріали куратора групи

Анотація

У статті розглянуто особливості роботи куратора академічної групи першого року навчання у процесі адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі, проаналізовано напрямки та основні аспекти адаптації, можливі складнощі і проблеми, що можуть виникнути у процесі адаптації, а також роль куратора у вирішенні зазначених питань.

Посилання

1. Бачериков Н. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н. Бачериков, М. Воронцов, Э. Добромиль. – К. : Здоровье, 1988. – 168 с.
2. Бойко І. Психологічна адаптація підлітка до нових умов навчання / І. Бойко // Психологія : збірник наукових праць. – Вип. 2. – К. : НПУ, 1999. – 230 c.
3. Бохонкова Ю. Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів : дис ... канд. психол. наук :
спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Ю. Бохонкова. – Луганськ, 2005. – 193 с.
4. Буяльська Т. Теоретичні та практичні аспекти роботи кураторів з адаптації студентів першого курсу в умовах вищого навчального закладу / Т. Буяльська, М. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 5. – С. 105–112.
5. Зданевич Л. Як живеться студентові? / Л. Зданевич // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 174–179.
6. Кузнецов П. Концепция социальной адаптации / П. Кузнецов. – Саратов : Изд-во Саратовского гос. унта, 2000. – 200 с.
7. Лагерев В. Содержание процесса адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе / В. Лагарев // Тез. докл. науч.-метод. конф. – Брянск, 1990. – С. 7–8.
8. Магомедова Л. Особенности воспитательной работы со студентами в педагогическом ВУЗе : [монография] / Л. Магомедова. – М. : Парнас, 2011. – 154 с.
9. Подоляк О. Психологія вищої школи : [навчальний посібник] / О. Подоляк, А. Юрченко. – К. : Знання, 2000. – 165 с.
10. Рєзник Т. Практична психологія та соціальна робота: Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів-першокурсників / Т. Рєзник. – 2002. – № 1. –
С. 135–139.
11. Селіверстов С. Деякі проблеми адаптації студентів першого курсу у вищому навчальному закладі / С. Селіверстов // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – Вип. 10. – К. : Українське студентство, 1997. – 140 c.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
39-43
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ