ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ МЕТОДОМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЖИТТЄВИХ ЗАВДАНЬ

  • О.М. Коберник
Ключові слова: моральні цінності, виховання, життєве завдання, метод розв’язування життєвих завдань, модель розв’язування виховного завдання

Анотація

У статті на основі вивчення наукових джерел проаналізовано сутність поняття «моральні цінності особистості». Розкрито особливості використання методу розв’язання життєвих завдань у вихованні моральних цінностей школярів, який створює природну необхідність приймати рішення самостійно,
розвиваючи внутрішню потребу моральної поведінки без зовнішнього примусу, а також забезпечує таку операційну систему впливів, яка робить виховний процес достатньо керованим і прогнозованим

Посилання

1. Бех І. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1 (14). – С. 124–129.
2. Бех І. Проблема методів виховання в сучасній школі / І. Бех // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 136–140.
3. Білецька І. Моральне виховання: традиції, проблеми, інновації / І. Білецька // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 42–44.
4. Коберник О. Методи і засоби особистісно орієнтованого виховання / О. Коберник. – Умань : СПД Жовтий, 2009. – 140 с.
5. Леонтьев Д. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностей в регуляции деятельности / Д. Леонтьев // Вестник МГУ. Серия «Психология». – 1996. – № 4. – С. 35–44.
6. Макаренко А. Методика організації виховного процесу / А. Макаренко // Твори в 7 т. – К. : Радянська школа, 1987. – Т. 5. – 1987. – 382 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
48-54
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ