ПОЕЗІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ЧИННИК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (на матеріалах читанок для початкової школи)

  • Н.Т. Новосельська
Ключові слова: Тарас Шевченко, патріотизм, поезія, відданість своєму народові, любов до рідного краю, м, молодший школяр

Анотація

У статті висвітлено зміст тих творів Тараса Шевченка в читанках для учнів других – четвертих класів, які розкривають проблему виховання патріотизму в дітей молодшого шкільного віку. Охарактеризовано вірші, що формують у молодших школярів почуття любові до України, гордості за свою державу й красу рідного краю, розвивають прагнення захистити духовні й культурні надбання свого народу. Доведено важливість виховання патріотизму як основи формування національної свідомості молодших школярів.

Посилання

1. Верес О. Біла хата : читанка для 3 кл. чотириріч. поч. шк. / О. Верес, Г. Кирпа, Д. Чередниченко. – К. : Освіта, 1992. – 288 с.
2. Верес О. Ластівка : читанка для 2 кл. чотириріч. поч. шк. / О. Верес, Г. Кирпа, Д. Чередниченко. – К. : Освіта, 1992. – 240 с.
3. Коструба С. Чарівний струмок: читанка для 3 кл. чотириріч. поч. шк. / С. Коструба, Н. Іватьо, О. Жовнір. – К. : Форум, 2000. – 304 с.
4. Коструба С. Чиста криниця : читанка для 4 кл. чотириріч. поч. шк. / С. Коструба, Н .Іватьо, О. Жовнір. – К. : Форум, 2002. – 351 с.
5. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді : наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068.
6. Савченко О. Літературне читання : підручник для 3 класу. / О. Савченко. – К. : Освіта, 2013. – 192 с.
7. Савченко О. Читанка : підручник для 2 класу. / О. Савченко. – 3-тє вид., перероб. – К. : Освіта, 2010. – Ч. ІІ. – 160 с.
8. Савченко О. Читанка : підручник для 4 класу. / О. Савченко. – К. : Освіта, 2004. – Ч. ІІ. – 175 с.
9. Скрипченко Н. Читанка : підручник для 2 кл. чотириріч. поч. шк. / Н. Скрипченко, О. Савченко. – 5-те вид. – К. : Освіта, 1993. – 366 с.
10. Скрипченко Н. Читанка : підручник для 3 кл. чотириріч. поч. шк. / Н. Скрипченко, О. Савченко. – 5-те вид. – К. : Освіта, 1992. – 368 с.
11. Скрипченко Н. Читанка : підручник для 4 кл. чотириріч. поч. шк. / Н. Скрипченко, О. Савченко, Н. Волошина. – К. : Освіта, 1993. – 336 с.
12. Цибеняк Г. Обрій. Читанка : підручник для 2 класу чотириріч. поч. шк. / Г. Цибеняк, О. Мартиненко, Т. Цибеняк. – Л. : Поклик сумління, 1994. – 199 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
60-64
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ