КУРС ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ З АСПЕКТУ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Ю.М. Орищин
Ключові слова: освіта, загальна фізика, розробка, нові комплексні теми, методи, засоби

Анотація

Приведення курсу загальної фізики у відповідність з науково-технічним прогресом, фізикою як наукою та у відповідность з принципом фундаменталізаціії освіти вимагає формування змісту нових комплексних тем, розробки та створення ефективних методів і засобів їх реалізації в навчанні.

Посилання

1. Программа курса физики для инженерно-технических специальностей высших учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1975, 1982, 1988.
2. Гончаренко С.У. Принцип фундаменталізації освіти //Наукові записки. – Вип.55. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка. –2004. – С.4–9.
3. Сидоренко В., Білевич С. Фундаменталізація професійної підготовки як один з пріоритетних напрямів вищої освіти в Україні // Вища освіта в Україні.
2004. – № 3. – С. 135-141.
4. Садовничий В.А. Высшая школа в России // Вестник высшей школы. – 2002. – № 12. – С. 7-13.
5. Нелін Є. Формування науково-технічного світогляду фахівця: Дисципліна “Концепції природознавства, техніки і технологій” // Вища освіта в Україні. –2004. – № 3. – С. 187-189.
6. Орищин Ю.М. Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики (сучасний навчальний експеримент). Монографія. – Львів: Видавничий дім “Панорама”, 2003. − 264 с.
7. Нечет В.І. Дидактичний аналіз структури фізичного знання // Фізика та астрономія в школі. – 1996. – № 1. – С. 14-17.
8. Нечет В.І. Модель фізичного пізнання як методологічна основа дидактики фізики // Наукові записки. Збірник наук. статей Нац. пед. ун-ту. –Вип. 43. – К.: НПУ.– 2001. – С.225–232.
9. Разумовский В.Г. Первое место в мире по образованию в области естествознания // Физика в школе. – 1992. – № 5-6. – С. 53-55.
10. Ильин Г. В поисках подлинной реальности // Alma mater (Вестник высшей школы). – 1999. – № 12. – С. 3–7.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
229-233
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ