РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ БЕЛЬГІЇ ЗА ЧАСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Ю.В. Закаулова
  • І.В. Зінчук
Ключові слова: євроінтеграція, Бельгія, фламаномовна, німецькомовна, франкомовна спільноти, розвиток системи професійної освіти, рівні системи професійної освіти

Анотація

На основі комплексного компаративного дослідження висвітлено особливості розвитку системи професійної освіти Бельгії на усіх її рівнях, визначено основні тенденції її розвитку, вивчено та кон- кретизовано роль і особливості професійної освіти у сучасному суспільстві знань, систематизовано
й узагальнено передумови становлення цієї системи. Визначено специфіку реалізації початкової про- фесійної освіти в умовах загальноосвітньої школи трьох бельгійських спільнот, особливості функціо- нування вищої освіти неуніверситетського рівня Бельгії в умовах євроінтеграції, основні напрями ре- формування професійної освіти Бельгії університетського рівня в умовах євроінтеграційних процесів. Проаналізовано змістовий компонент навчальних програм освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра, доктора, операційний компонент навчання провідних бельгійських університетів.

Посилання

1. Журавська Н.С. Підготовка викладачів-аграрників у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу: [Монографія] / Н.С. Журавська. – Ніжин, 2002. – 345 с.
2. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів: [Монографія] / К.В. Корсак; ред. Г.В. Щокіна. – К.:
МАУП-МКА, 1997. – 208 с.
3. Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем / А.О. Лігоцький. – К.: Техніка, 1997. – 210 с.
4. Матвієнко О.В. Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Євросоюзу: [Монографія] / О.В. Матвієнко. – К.: Ленвіт, 2005. – 381 с.
5. Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: Монографія / О.І. Огієнко; ред. Н.Г. Ничкало. – Суми: Еллада, 2008. – 444 с.
6. Stenström M.-L. Strategies for reforming workforce preparation programs in Europe / M.-L. Stenström, J. Lasonen // The Journal of Technology Studies. – 2004. – № 30 (3). – P. 38–43.
7. Towards a History of Vocational Education and Training in Europe in a Comparative Prospective. – Proceedings of the first International Conference (Florence, October, 2002): Vol. II: The Development of VET in the Context of the Construction EC/EU and the Role of Cedefop. – Luxembourgh: Office for Official Publications
of the European Communities, 2004. – 116 p.
8. The EU Contribution to the Bologna Process. – European Communities, 2009. – 32 p.
9. Training and Employment: A European Approach to Lifelong Learning: Goals and Realities. – CEREQ training and Employment Newsletter № 49, October-December, 2002. – 8 p.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
101-107
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ