ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

  • Т.С. Кравчинська
Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, дистанційна освіта, дистанційне навчання, управління дистанційним навчанням, платформа Мoodle

Анотація

У статті проаналізовано проблему управління дистанційним навчанням у закладах післядипломної педагогічної освіти. Розглянуто основні поняття дистанційного навчання. Обґрунтовано специфіку застосування управління дистанційним навчанням на прикладі платформи Мoodle

Посилання

1. Андрєєв О. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : [монографія] / О. Андрєєв, К. Бугайчук, Н. Каліненко, О. Колгатін, В. Кухаренко,
Н. Люлькун, Л. Ляхоцька, Н. Сиротенко, Н. Твердохлєбова. –Х. : Міськдрук, 2013. – 212 с.
2. Анисимов А. Работа в системе дистанционного обучения Moodle : [учебное пособие] / А. Анисимов. – 2-е изд. исправ. и допол. – Х., 2009. – 292 с.
3. Бакалов В. Дистанційне навчання. Концепція, зміст, управління / В. Бакалов, Б. Крук, О. Журавльова. – М. : Гаряча Лінія – Телеком, 2008. – 107 с.
4. Белозубов А. Система дистанционного обучения Moodle : [учебно-методическое пособие] / А. Белозубов, Д. Николаев – СПб., 2007. – 108 с.
5. Давидов Д. Дистанційна освіта та навчання : [навчально-методичний посібник]. / Д. Давидов, Р. Шарафі. – К. : Деміург, 2005.
6. Калачова Л. Використання Moodle у підвищенні кваліфікації викладачів закладів післядипломної освіти / Л. Калачова // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «Moodle Moot Ukraine – 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (м. Київ, 30–31 травня 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=41.
7. Ляхоцька Л. Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: технології дистанційного навчання / Л. Ляхоцька // Освіта та педагогічна наука. – 2014. –
№ 1 (162). – С. 5–13.
8. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 2005. – 720 с.
9. Олійник В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитах і відповідях : [навчально-методичний посібник]. / В. Олійник. – К. :А.С.К., 2013. – 312 с.
10. Олійник В. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / В. Олійник. – К. : Логос , 2006. – 408 с.
11. Самойленко О. Основи роботи у системі дистанційного навчання Moodle в закладах післядипломної педагогічної освіти : [методичні рекомендації] /
О. Самойленко, Н. Ручинська. – Херсон, 2010. – 24 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
120-124
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ