ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА

  • К. М. Байша
Ключові слова: ефективний менеджмент, система підготовки майбутніх менеджерів, професіограми менеджера, технологія “самоорієнтованого навчання”

Анотація

У межах статті виокремлено мінімальний перелік базових показників, які детермінують основні змістовні блоки спеціалістів та розкрито сутність “самоорієнтованого навчання студентів” як ефективної технології підготовки майбутніх менеджерів.

Посилання

1. Белошапка В.А. Менеджмент: движение вперед. – М.: МИБ, 2003. – 168с.
2. Вейл П. Исскуство менеджмента. Новые идеи мира хаотических перемен. – М., 1993. – 212с.
3. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощённый менеджер. – М.: Экономика, 1991. – 316с.
4. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2002. – 703с.
5. Довгань Л.Є., Нємцов В.Д. Менеджер – підготовка та перепідготовка. – К.: МП “ОКО”, 1993. – 126с.
6. Менеджмент ХХI века / Под ред. С. Чоудхари. – Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2002. – 240с.
7. Тейлор Ф. Научная организация труда и управления. – М., 1966. – 260с.
8. Файоль Л. Общее и промышленное управление. – М., 1923. – 196с.
9. Calori R. European management model: Unity in diversity, Englewood Cliff. – NJ.: Prentice-hall, 1994. – 137p.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
240-244
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ