ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Т.О. Благова
Ключові слова: педагогічна майстерність, педагогічна практика, майбутній учитель-хореограф, практична підготовка

Анотація

Розглядається значення педагогічної практики у процесі професійного становлення майбутніх учителів-хореографів, формування у них педагогічної майстерності, фахових знань, практичних умінь.

Посилання

1. Быкова М.С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных хореографических коллективах: учебно-методическое пособие / М.С. Быкова. – М.: Искусство, 1982. – 244 с.
2. Виробнича педагогічна хореографічна практика: програма для студентів вищих педагогічних навчальних закладів зі спеціальності 7.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія” / Укл. Т.О. Благова. – Полтава, ПДПУ, 2007. – 18 с.
3. Навчальна фольклорна практика: програма для студентів вищих педагогічних навчальних закладів зі спеціальності 6.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія” / Укл. Л.М. Сокіл. – Полтава, ПДПУ, 2008. – 16 с.
4. Навчально-методична хореографічна практика: програма для студентів вищих педагогічних навчальних закладів зі спеціальності 6.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія” / Укл. Т.О. Благова. – Полтава, ПДПУ, 2008. – 16 с.
5. Науково-педагогічна практика: програма та інструктивно-методичні матеріали для магістрантів спеціальності 8.010103 – “Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія” / Укл. П.С. Горголь. – Полтава: ПДПУ, 2007. – 23 с.
6. Тараканова А.П. Система хореографічного виховання у школах і позашкільних закладах: навчальний методичний посібник. / А.П. Тараканова – К.: ІЗМН, 1996. – 284 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
244-250
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ