КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • О.А. Бутенко
  • В.П. Мазур
Ключові слова: комунікативно-когнітивна спрямованість, когнітивна граматика, когнітивний підхід, граматична компетенція, пізнавальна діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття комунікативно-когнітивного підходу до формування граматичної компетенції студентів мовних ВНЗ та способів оптимізації процесу навчання граматики англійської мови шляхом активізації пізнавальної діяльності студентів.

Посилання

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. – 254 с.
2. Ситнов Ю.А. Грамматические знания, умения и навыки в свете теории когнитивизма // ИЯШ. – 2005. – №8. – С.42-48.
3. Ситнов Ю.А. Коммуникативно-когнитивная методика обучения грамматике в языковом вузе (на примере испанского языка). – Пятигорск, 1997. – 112 с.
4. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / Под ред. А.А. Кибрика, И.М.Кобозевой, И.А. Секериной. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – С.340-369.
5. Шамов А.Н. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению лексической стороне речи на уроках немецкого языка // ИЯШ. – 2008. – №4. – С.21-27.
6. Щепилова А.В. Когнитивный принцип в обучении второму иностранному языку: к вопросу о теоретическом основании // ИЯШ. – 2003. – №2. – С. 4-11.
7. Anderson J. R. Cognitive psychology and its implications. 3rd ed. – N. Y., 1990.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
256-260
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ