МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ КУРСІВ

  • Л.С. Добровольська
Ключові слова: інтегровані вміння, реально-мовленнєва комунікація, освітній курс

Анотація

У статті подані методичні рекомендації щодо розвитку іншомовних інтегрованих умінь студентів під час вивчення освітніх курсів англійською мовою на прикладі інтегрованого курсу “Історія стародавніх цивілізацій”. Автор наводить приклади вправ, спрямованих на розвиток умінь реально-мовленнєвої комунікації.

Посилання

1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. редактор укр. видання С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови // Перекл. та адаптація Л.В.Біркун. – Oxford University Press, 1998. – 48 c.
3. Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: Монографія. – К.: Вища школа, 2004. – С. 155-156.
4. Мартинова Р.Ю., Добровольська Л.С. Інтегрований курс навчання “Історія стародавніх цивілізацій засобами предмета “іноземна (англійська) мова”. –Частина 1. – Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2008. – 106 с.
5. Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П. Методика обучения английскому языку для делового общения: Учебное пособие. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.]
6. Snow M.A., Met M., Genesee F. A conceptual framework for the integration of languages and content in second/foreign language instruction //TESOL Quarterly. – 1989. – N. 23. – P. 201-217.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
287-291
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ