ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • С.М. Замашна
Ключові слова: англійська література, англійська культура

Анотація

У статті узагальнено досвід дослідження становлення англійської літератури та
виявлено її особливості, знання яких можуть сприяти кращому розумінню студентами
англійської культури у контексті світової.

Посилання

1. Багацька О.В., Дука М.В. Література Англії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 443 с.
2. Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман ХХ века. – К.: Вища школа, 1988. – 160 с.
3. Кондрацька Л.А. Світова художня культура. – 8-11 класи. Програма для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та мистецьких навчальних закладів. Календарно-тематичне планування. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 80 с.
4. Овчинников В. В. Корни дуба. – М., 1988.
5. Шахова К. Література Англії 19 ст. Наука вчителеві // Зарубіжна література. – 2004. – № 6-7. – С.4-16.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
299-302
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ