ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЛІДЕРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • С. А. Калашнікова
Ключові слова: лідерство, врядування, професійна підготовка, розвиток лідерського потенціалу

Анотація

Стаття присвячена аналізу зарубіжних програм професійної підготовки управлінцівлідерів для сфери державного управління. У ракурсі уваги – зміст, методи, технології та принципи такої підготовки, а також організаційні параметри інституцій, які її забезпечують.

Посилання

1. Background Notes on Leadership Program. – Washington, D.C. – WBI, 2007. – 19 p.
2. Danish School of Public Administration. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dfhnet.dk.
3. Federal Academy of Public Administration. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bmi.bund.de.
4. Federal Academy of Public Administration: Tasks and Activities. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bakoev.bund.de.
5. Institute of Public Administration. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ipa.ie.
6. Institute of Public Administration. Corporate Strategy 2005-2010. – Ireland, 2005.
7. National School of Public Administration (ENAP): Developing the competences of civil servants to increase government’s capacity for the management of public policies. – Brasilia: ENAP, 2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.enap.gov.br.
8. Progress Report 2005 of the Government Programme “Modern State – Modern Administration” in the field of Modern administrative Management [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.staat-modern.de.
9. The Programme of the Federal Government “eGovernment 2.0”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.verwaltung-innovativ.de.
10. The Programme of the Federal Government “Focused on the Future: Innovations for Administration”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.verwaltung-innovativ.de.
11. World Public Sector Report 2005: Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. – New York: United Nations, 2005. – 123 p.
12. Wurster G. Reform in the Federal Administration and the Leadership Training at the Bundesacademie. TopManagers – How to Lead the Public administration Change? – DISPA Meeting, October 2006, Helsinki.
13. Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки. Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15-17 червня 2005 р. / Укладач С.В.Соколик. – К.: “К.І.С.”, 2005. – 150 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
309-316
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ