ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • С. М. Некрасова
Ключові слова: магістр, методологія, андрагогіка, професійний саморозвиток, готовність, готовність до професійного саморозвитку

Анотація

Розкрита проблема формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом у процесі фахової підготовки. Ураховуючи гуманістичну спрямованість освіти, сформулювані основні принципи навчання та виділені певні якості навчання дорослих з точки зору андрагогіки

Посилання

1. Антропологічний вимір якості сучасної вищої освіти: проблеми, методології, досвід, рецепції. Монографія / Авт. кол. // За загальною редакцією І.П. Аносова, Т.С. Троїцької. – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2010. – 488 с.
2. Архипова С.П. Основи андрагогіки. – Черкаси – Ужгород, 2002. – 184 с.
3. Соважко К., Белла Н. Образовательные индикаторы и политика: Практическое руководство // Вопросы образования. – 2004. – № 4. – С. 23-29.
4. Суслова Е.А. О некоторых психолого-педагогических и психолого-акмеологических проблемах непрерывного образования в контексте личностно-профессионального развития // Мир психологии. – 2007. – № 3(51). – С. 91-97.
5. Троїцька Т.С. Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога: дис. … д-ра філософ. наук: 09.00.10 / Т.С. Троїцька. – К., 2007. – 395 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
342-346
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ