СИСТЕМА ВПРАВ З ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ В МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

  • М.А. Огреніч
Ключові слова: система вправ, мовленнєвий етикет, монологічне мовлення, діалогічне мовлення

Анотація

Стаття присвячена формуванню мовленнєвого етикету майбутніх економістів у діловому спілкуванні. Автор пропонує систему вправ, спрямовану на розвиток та вдосконалення навичок монологічного та діалогічного ділового мовлення з урахуванням формул мовленнєвого етикету.

Посилання

1. Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: Монографія. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2005. – 315 с. – Бібліогр. після глав.
2. Гірчак В.Я. Збагачення мовної компетенції як фактор становлення професійної культури // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бура, 2005. – Вип.8. – Т.VІІ. Культурологічний підхід до викладання мови і літератури. – 248с. – С.197-201.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
352-357
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ