МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • Л.І. Хіценко
Ключові слова: соціокультурна компетентність (СКК), майбутні співробітники Служби безпеки України, етапи формування, методи та технології формування СКК

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування соціокультурної компетентності майбутніх співробітників Служби безпеки України. Робота розкриває алгоритм формування соціокультурної компетентності майбутніх співробітників СБ України. Автор виокремлює етапи формування соціокультурної компетентності. У статті подано методи, що спрямовані на реалізацію методики формування соціокультурної компетентності майбутніх співробітників СБ України з урахуванням специфіки їхньої службової діяльності, технології її формування.

Посилання

1. Ковальчук М.А. Интенсивное обучение иностранным языкам в контексте проблемы гуманитаризации образования / М.А. Ковальчук // Интенсивное обучение иностранным языкам сегодня. – М. : НОУ «Школа Китайгородской», 1997. – Ч. 1. – 112 с.
2. Новая философская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://enc-dic.com/enc_philosophy/Metodika-8370.html.
3. Палаева Л.И. Использование метода проектов на cреднем этапе обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе: на материале английского язика : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения иностранным языкам» / Л.И. Палаева. – М., 2005. – 20 с.
4. Полат Е.С. Метод проектов на уроке иностранного языка / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. − 2000. − № 2. − С. 3−10.
5. Энциклопедия социологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovarionline.ru/
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
187-191
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ