МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

  • О.В. Кабацька
Ключові слова: методика, формування, культура здоров’я, старшокласники, позакласна робота, дослідження, актуальність, модель

Анотація

У статті проаналізовані наукові джерела з питань позакласної роботи, формування культури здоров’я, надана модель, на основі якої було впроваджено методику формування культури здоров’я старшокласників у позакласній роботі. Надані матеріали пілотного дослідження з напрямку формування культури здоров’я старшокласників

Посилання

1. Видюк А.П. Проблемы педагогического направления формирования модели культуры здоровья // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Демьяненко Е.А., Жовниренко Л.П.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2003 р.: у 3-х т. / За ред. проф. М.С. Гончаренко. – Х., 2003. – Т. I. – С. 91-96.
2. Гончаренко М. С. Валеопедагогічні аспекти духовності: монографія. – Харків, 2007. – 400 с.
3. Даневич C. Система позакласної навчальної діяльності учнів як фактор розвитку їхніх інтересів // Рідна школа. – 2009. – № 7 (955). – С. 66.
4. Кабацька О.В. Валеологічна просвіта через програму психологічних тренінгів: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку”. – Т. І. – Х., 2003. – С. 149-155.
5. Кириленко С.В. Громадська відповідальність як показник сформованості культури здоров’я // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2006 р.: у 2-х т. / За ред. проф. М.С. Гончаренко. – Х., 2006. – Т. II. – С. 70-75.
6. Кириленко С. В. Розвиток педагогічних технологій формування культури здоров’я старшокласників // Рідна школа. – 2003. – № 11 (886). – С. 50-55.
7. Кириленко С. В. Проблема формування культури здоров’я в історії теоретичної думки та в сучасній практиці // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1 (42). – С. 48-56.
8. Кириленко С. В. Сучасний стан культури здоров’я старшокласників у педагогічній практиці загальноосвітніх навчальних закладів України // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Матеріали IІІ міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2004 р.: у 3-х т. / За ред. проф. М.С. Гончаренко. – Х., 2004. – Т. IIІ. – С. 76-83.
9. Конельська І.М., Тимофієва Л.Є., Волченко С.М., Сидоренко Н.Б., Вплив валеологічної компетентності вчителя на стан здоров’я та рівень вихованості учнів / Демьяненко Е.А., Жовниренко Л.П. // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Матеріали IІІ міжнародної науково практичної конференції, квітень 2008 р.: у 3-х т. / За ред. проф. М.С. Гончаренко. – Х., 2004. – Т. IІ. – С. 92-101.
10. Кыркалов В.П. Воспитание школьников во внеучебное время / Шпитальник П.Э. // Сборник метод. материалов Министерства просвещения РСФСР в помощь организатору внеклассной и внешкольной воспитательной работы / Под ред. Л.К. Балясной. М.: Просвещение, 1971. – 208 с.
11. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій і інновацій. – (Серія “Золота педагогічна скарбниця”). – Х.: Основа, 2009. – 176 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
174-180
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ