ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИЧНОЇ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ GOOGLE В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ

  • Ю.М. Линник
Ключові слова: пошукова система, класична пошукова система, семантична пошукова система, лінгвістичні дослідження

Анотація

Статтю присвячено дослідженню роботи класичної пошукової системи Google та вивченню доціль- ності її використання в організації наукових лінгвістичних досліджень студентів. У роботі розкрито зміст поняття класичної пошукової системи. Вивчено доцільність використання класичної пошукової системи Google в організації наукових лінгвістичних досліджень студентів. Доведено ефективність використання класичної пошукової системи Google Scholar в організації наукових лінгвістичних досліджень студентів.

Посилання

1. Басипов А.А. Семантический поиск: проблемы и технологии / А.А. Басипов, О.В. Демич // Вестник АГТУ. Сер.: Управление, вычислительная техника и
информатика. – 2012. – № 1. – С. 104-111.
2. Зайцев В.Г. Особливості реалізації семантичного пошуку / В.Г. Зайцев, С.В. Лесько // Наукова конференція «Прикладна математика та комп’ютинг». – К., 2015. –С. 122-125. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://pmk.fpm.kpi.ua/arhive_2012/26_Lesko.pdf.
3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.П. Кочерган. – К. : Академія,
2001. – 368 с.
4. Нгуен Б.Н. Обзор подходов семантического поиска / Нгуен Ба Нгок, А.Ф. Тузовский // III Всероссийский смотр научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов вузов. – Томск, 2010. – С. 117-121.
5. Оператори пошуку: Веб-пошук. Довідка [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=uk&ref_topic=3081620
6. Петрущенко Т.В. Системи пошуку інформаційних ресурсів та метаінформація / Т.В. Петрущенко, К.Р. Циганкова, Є.І. Шаповаленко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 4(2). – С. 143-146. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VSUNU_2013_4(2)__31
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
99-104
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ