ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ У МЕТОДИЦІ Й СПАДЩИНІ Ф . ФРЕБЕЛЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПРОСТОРУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ІНТЕГРОВАНІСТЬ )

  • Н .Г. Грама
Ключові слова: технологічність, методика, розумовий розвиток дітей раннього віку, спадщина Ф . Фребеля, дошкільна освіта

Анотація

У статті розглянуто ідеї технологічності в теорії і практиці розумового розвитку дитини відповідно до цілей оптимізаціїїї теоретичної й прикладної розробки та використано комплекс прикладних завдань. Виокремлено структурні компоненти та функціональні характеристики , що відображають інтерпретацію даного феномена у спадщині Ф . Фребеля.

Посилання

1.Дараган А. Руководствок детским садам по методе Ф. Гребель / А. Драган.–СПб ., изд-екнигопродавц аи типографа М.О. Вольфа, 1862. –155 с, музык. приложение.
2.Гюнтер К.К. Фридрих Фребель / К.К. Гунтер//"Перспективы",1984.–No 2.
3.Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Ф.Фребель. Сост., предисл. Л.М. Волобуева.–М.: Издат.дом"Карапуз", 2001.–288 с., ил.–(Педагогикадетства).
4.Hoffmann Johann. Spiele fure Leben: Historisher Roman um Fridrich Frobel.– Rudolstadt: Greifenferlag, 1982.– 255 c.
5.Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" /О.Білан, Л.Возна та ін. –Тернопіль: Мандрівець, 2012. –264 с.6.ГрамаГ.П. Факт як джерело інформаціїв педагогічній діяльності вихователя / Г . П. Грама// Наука і освіта . – 2007. –No 3. –С. 129-133.
Опубліковано
2014-02-24
Сторінки
11-16
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ