МОДЕРНІЗАЦІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • І.В. Мурована
Ключові слова: модернізація, хореографічна освіта,, дитячі хореографічні колективи., інноваційний розвиток

Анотація

У статті досліджено процес модернізації хореографічної освіти на Кіровоградщині на початку ХХІ століття. Проаналізовано становлення та розвиток дитячої хореографічної освіти краю, діяльність хореографічних колективів на базі загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів естетичного спрямування. Презентовано кращі надбання сучасних хореографів.

Посилання

1. Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 3. – С. 12–15.
2. Історія Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості / підготував : Кизименко В.О., методист ОЦДЮТ. – Кіровоград, 2006. – 136 с.
3. Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття // Освіта України. – 2002. – № 102–103. – С. 6–7.
4. Кремень В.Г. Модернізація освіти – важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України Вісник НАН України. – 2001. –
№ 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/All/herald/2001-03/7.htm
5. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 4–6.
6. Похиленко В.Ф. Танець між небом і землею / В.Ф. Похиленко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 352 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
37-41
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ