ДИСКУСІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ

  • Н.В. Науменко
Ключові слова: активні методи, дискусійні методи навчання, підготовка фахівців фармації, рофе- сійний розвиток особистості, особистісні якості

Анотація

У статті порушено проблему підготовки компетентних фахівців фармацевтичного та медичного про- філю. Визначено теоретичні аспекти застосування дискусійних методів навчання під час проведення навчальних занять у вищих навчальних закладах. Розглянуто вплив дискусій на професійний та особи- стісний розвиток спеціалістів галузі охорони здоров’я

Посилання

1. Артюхина А.И. Компетентностно-ориентированное обучение в медицинском вузе : [уч.-метод. пособие] / А.И. Артюхина ; под ред. Е. В. Лопановой. – Омск:
ООО «Полиграфический центр КАН», 2012. – 198 с.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе : Контекстный анализ / А.А. Вербицкий. – М., 1993. – 215 с.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : Интор, 1996. – 517 с.
5. Комаров В.Ф. Управленческие имитационные игры и АСУ / В.Ф. Комаров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 234 с.
6. Курьянов М.А. Активные методы обучения : [метод. пособие] / М.А. Курьянов, В.С. Половцев – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев – М.: Политиздат, 1975. – 437 с.
8. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В.І. Лозова – Харків : “РЦНІТ”, ХДПУ, 2000. – 175 с.
9. Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин – М. : Высшая школа, 1991. – 176 с.
10. Шевчук П. Інтерактивні методи навчання: [навч. посібник] / За заг. ред. П. Шевчука, П. Фенриха. – Щецін : Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
110-113
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ