СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ВИХОВАННЯ У ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

  • А.Л. Шипко

Анотація

Розглядається система принципів, яка дозволяє створити простір виховання на основі простору туризму відповідно до завдань виховання особистості.

Посилання

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов /под ред. H.Ю. Шведовой. – 22 изд. – М.:Русский язык, 1990. – 921 с.
2. Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. – 624 с.
3. Костеловский В. Принцип // Философская энциклопедия. – Т. 4. – 1967. – С. 365.
4. Васянович Г.П. Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник. – Львів: Норма, 2005. – 344с.
5. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М., Воронеж: Ин-т практ. психологии, 1995.
6. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв. – М.: Педагогика, 1983.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
198-203
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ