ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЯК ТИП ТА МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ

  • Г.І. Скороход
Ключові слова: текстові задачі, тип задачі, перетворення об’єктів, методи розв’язання задач, приклади текстових задач

Анотація

У статті автором пропонується розглядати текстові задачі як прикладні і вчити визначати їх тип. Під типом задачі розуміється її об’єкт і вимога до нього. Розглянуто найбільш поширений тип задачі – пере- творення об’єктів. Перетворення об’єктів висвітлено також як метод розв’язання задач. Охарактеризо- вано різні постановки задач, методи розв’язання і приклади текстових задач.

Посилання

1. Шевкин А. Текстовые задачи в школьном курсе математики / А. Шевкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=399.
2. Сборник задач по математике для поступающих в вузы : [учебное пособие] / [В. Егерев, Б. Кордемский, В. Зайцев и др.] ; под ред. М. Сканави. – 6-е изд., стерпот. – М. : Высшая школа, 1992. – 528 с.
3. Игнатьев Е. В царстве смекалки / И. Игнатьев ; текстол. обработка Ю. Нестеренко ; под ред. М. Потапова. – 5-е изд. исправ. – М. : Наука, 1987. – 176 с
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
117-121
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ