МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

  • Т. Ф. Юркова
Ключові слова: цінності, підлітки, фольклор, природа

Анотація

Статтю присвячено висвітленню методичних аспектів формування у молодших підлітків ціннісного ставлення до природи засобами українського фольклору. В ній проаналізовано зміст навчальних програм щодо творів екологічного спрямування з природознавства та української літератури

Посилання

1. Іваненко О.Д. Твори в п’яти томах. – К.: Веселка, 1984. – Т. 1: Казки. Для молодших школярів. – 286 с.
2. Природознавство, 5 – 6 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Перун, 2005. – 10 с.
3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською та російською мовами навчання. Українська література 5-11 класи (укладачі: Н.Бандура, Н.Волошина). – К.: Шкільний світ, 2001. – 160 с.
4. Скутіна В.І. Традиції українського народу з природоохоронного виховання і їх використання у сучасній школі: Дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.01. – К., 1994. – 189 с. – Бібл.: с. 153 – 172.
5. Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-12 класів. (укладачі: М.Г.Жулинський, Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А. Каменчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулема, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська). – К.: Перун, 2005. – 201 с.
6. Українська література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською та російською мовами навчання 5-11 класи (укладачі: М.Г.Жулинський, Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчик, М.П.Бондар, М.М.Сулема, В.І.Сулема). – К., 2002. – 36с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
203-207
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ