СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

  • С.В. Копилова
Ключові слова: соціально дезадаптовані діти, дитячий оздоровчий заклад, соціальнопедагогічна діяльність, індивідуальна соціально-педагогічна допомога

Анотація

У статті обґрунтовуються можливості надання допомоги соціально дезадаптованим дітям у дитячому оздоровчому закладі. На основі врахування соціальнопсихологічних особливостей дезадаптованих дітей, специфіки соціально-педагогічної діяльності та соціальних функцій дитячих оздоровчих закладів розроблена модель соціальнопедагогічної діяльності.

Посилання

1. Кобилянська Л. Соціально-педагогічна допомога у соціалізації дітей-сиріт – вихованців інтернатних закладів //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб.наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 5 (частина 1). – С.247-253.
2. Корпач Н.І. Формування громадянської позиції підлітків у процесі соціалізації в дитячих громадських організаціях //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб.наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 5 (частина 1). – С.298-301.
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика /Под ред В.А.Сластенина. – 2-е изд. – М., 2000.
4. Словарь социального педагога и социального работника /Под ред.И.И.Калачевой, Я.Л.Коломинского, А.И.Левко. – Мн.: БелЭн, 2003. – 256 с.
5. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб.пособие для студ.пед.вузов /Б.В.Куприянов, Е.А.Салина, Н.Г.Крылова, О.В.Миновская; под ред А.В.Мудрика. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 240 с.
6. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2007. – 280 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
389-396
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА