КАПРОЛАЛІЯ ЯК РІЗНОВИД ПІДЛІТКОВИХ ДЕВІАЦІЙ

  • О.А. Степанова
Ключові слова: капролалія, підлітки, девіантна поведінка

Анотація

У статті поданий аналіз капролалії як негативного явища в поведінці підлітків 

Посилання

1. Біблія. Видавництво українського біблійного товариства. – К., 1998.
2. Горяев П.П. Волновой генетический код. – М., 1997.
3. Кон И. Психология юношеского возраста. – М., 1979. – 175 с.
4. Кле М. Психология подростка: (Психосексуальное развитие) / Пер. с фр. – М.: Педагогика, 1991. – Пер. изд. Бельгия, 1986. – 176 с.
5. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. – М.: Мир, 1994. – 320 с.
6. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – 2-е изд. – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2007. – 336 с.
7. http://psyterror.narod.ru/syndrome-tureta.wmv
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
396-399
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА