КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЛЕТКУЛЬТУ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО РУХУ 20-Х РР. ХХ СТ.

  • О.О. Кравченко
Ключові слова: культура, творчість, Пролеткульт, література, театр, музика, образотворче мистецтво

Анотація

У статті розкрито зміст і форми культуротворчої діяльності Пролеткульту в умовах освітньо-просвітницького руху 20-х рр. ХХ ст.. Встановлено, що якщо освітньо-просвітницький напрям Пролеткульту був зорієнтований на оволодіння знаннями та на осягнення досвіду попередніх поколінь, то культуротворчий – на пошук нових шляхів і методів самодіяльної творчої діяльності для людей колективної праці – робітників. Основними формами такої роботи обрали студійну роботу за чотирьома напрямами: літературний, театральний, музичний, образотворче мистецтво.

Посилання

1. Андрианова Н.Ю. Концепция «пролетарской культуры» и монументальная лениниана как отражение идеологических и ментальных установок в обществе в первые годы советской власти, 1917–1927 гг. : дис. … кандидата ист. наук : спец. 07.00.02 / Н.Ю. Андрианова. – М., 2001. – 211 с.
2. Волчкова М. Борьба за нового человека / М. Волчкова // Суть времени. – 11 декабря 2013. – № 58. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.eot.su/article/borba-za-novogo-cheloveka.
3. Горбунов В.В. Ленин и пролеткульт / В.В. Горбунов. – М. : Политиздат, 1974. – 239 с.
4. Декларация, принятая пленумом Всероссийского Ц.К. Пролеткульта 19 декабря 1920 г. // Грядущее. – 1921. – № 4–6. – С. 53–59.
5. Енциклопедія освіти / АПН України ; [голов. ред. В.Г. Кремінь]. – К. : Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
6. Керженцев В. Методы работы «Пролеткульта» / В. Керженцев // Пролетарская культура. – 1919. – № 6. – С. 18–22.
7. Керженцев В. Организация литературного творчества / В. Керженцев // Пролетарская культура. – 1918. – № 5. – С. 23–26.
8. Культурне будівництво в Українській РСР (1917– 1927) : збірник документів і матеріалів / укл. В. Миколаєвський та ін. – К. : Наукова думка, 1979. – 668 с.
9. О Пролеткульте // Горн. – 1922. – № 2. – С. 160–163.
10. Пинегина Л.А. Советский рабочий класс и художественная культура (1917–1932) / Л.А. Пинегина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 240 с.
11. Плетнев В.Ф. Рабочий клуб. Приемы и методы работы / В.Ф. Плетнев // Всероссийский Пролеткульт. – М., 1923. – С. 11, 29.
12. Семенюк Г. Біля джерел: Драматургічний процес на Україні в роки Жовтня та громадянської війни / Г. Семенюк. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1989. – 48 с.
13. Сухомлинська О.В. Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції / О.В. Сухомлинська // Історико-педагогічний альманах. – 2014. – Вип. 1. – С. 4–24.
14. Уваров В. О Пролеткульте / В. Уваров // Звезда. – Днепропетровск.
15. Художественная работа // Рабочий клуб. – 1928. – № 5. – С. 41–48.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
17-22
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ