ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

  • Ю.В. Сирова
Ключові слова: історіографія, педагогічна думка, організаційно-педагогічні засади, дошкільна освіта, методична робота

Анотація

У статті висвітлено результати історіографічного аналізу наукових праць, які є актуальними для визначення витоків становлення та розвитку організаційно-педагогічних засад методичної роботи в до- шкільних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.). Доведено актуальність і необхідність розглядання проблеми дослідження на засадах застосування історіографічного підходу. Комплексно розглянуто джерелознавчу базу дослідження. На основі аналізу матеріалів педагогічної преси проаналізовано тематику наукових пошуків проблеми дослідження у визначений період.

Посилання

1. Адаменко О. Методологія формування джерельної бази історико-педагогічного дослідження / О. Адаменко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 10–12.
2. Гупан Н. Українська історіографія історії педагогіки / Н. Гупан. – К«А.П.Н.», 2002. – 224 с.
3. Голубнича Л. Педагогічна історіографія: теоретичні аспекти / Л. Голубнича // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – Вип. 27. – С. 150–157.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
28-32
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ