ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

  • Н.Ю. Довгань
Ключові слова: педагогічна система, інтелектуально-розумовий, мотиваційно-емоційний, ухово-діяльнісний компоненти, спортивні секції, загальна фізична підготовка, самостійні заняття, фізкультурно-масові заходи, фізична культура, студентська молодь

Анотація

У статті проаналізовано оцінку ефективності системи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи, яка полягала у порівняльному аналізі емпіричних результатів до та після формувального етапу експерименту. Визначено динаміку рівнів сформованості фізичної культури студентів ВНЗ інтелектуально-розумового, мотиваційно-емоційного, рухово-діяльнісного компонентів за видами позааудиторних занять з фізичного виховання на формувальному етапі експерименту. Отримані результати дослідження є підґрунтям для подальшого проектування педагогічної системи, метою якої є виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи.

Посилання

1. Коваленко Є.І. Освітня діяльність і педагогічні погляди Софії Русової / Є.І. Коваленко, І.М. Пінчук. – Ніжин, 1998. – 213 с.
2. Магльований А.А. Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління / А.А. Магльований, Г.Б. Сафрамова, Г.Д. Галайтатий, Л.А. Бєлова. – Л. : Львівська політехніка, 1997. – 128 с.
3. Матукова Г.І. Формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у позааудиторний час : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Г.І. Матукова. – К., 2005. – 215 с.
4. Петренко М.І. Самостійні заняття студентів з фізичного виховання / М.І. Петренко. – В. : ВДТУ, 1997. – 104 с.
5. Стадник В.В. Диференційований підхід до використання позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів технічного профілю : дис. ... канд. наук з фіз. вих. : спец. 24.00.02 / В.В. Стадник. – Л., 2015. – 285 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
18-25
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ