РІДНА МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

  • О.М. Царик
Ключові слова: мовна освіта, писемне мовлення, культура мовлення, учень, школа, методи навчання

Анотація

У статті досліджено основні аспекти проблеми навчання рідної мови як засобу розвитку культури мовлення учнів у міжвоєнний період ХХ ст. Наголошується, що ефективність формування культури мовлення особистості залежить від шляхів удосконалення змісту навчання, педагогічних технологій, дидактичних методів, прийомів, форм і засобів навчання. Зроблено висновки, що навчання рідної мови впливає на розвиток розумових здібностей дитини, вміння викладати свої думки.

Посилання

1. Адський. Навчання рідної мови / Адський // Шлях виховання й навчання. Педагогічно-методичний тримісячник. Орган «Взаїмної Помочі Українського Вчительства». VI-й річник. Перша книга. – Львів, 1932. – С. 17–25.
2. Вихрущ А.В. Лінгводидактика в системі економічної освіти / А.В. Вихрущ // Методика розвитку іншомовної компетентності студентів економічного профілю : [колект. монографія]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – С. 7–28.
3. Кузьмів Яр. Мовні вправи / Яр. Кузьмів // Шлях виховання й навчання. Педагогічно-методичний тримісячник. Орган «Взаїмної Помочі Українського Вчительства». VI-й річник. Перша книга. – Львів, 1932. – С. 25–31.
4. Романенко Я. Рідна мова в народній школі / Я. Романенко // Шлях виховання й навчання. Педагогічно-методичний тримісячник. Орган «Взаїмної Помочі Українського Вчительства». VI-й річник. Перша книга. – Львів, 1932. – С. 12–17.
5. Русова С.Ф. Сучасні течії в новій педагогіці / С.Ф. Русова // Шлях виховання й навчання. Педагогічно-методичний тримісячник. Орган «Взаїмної Помочі Українського Вчительства». VI-й річник. Перша книга. – Львів, 1932. – С. 1–12.
6. Ушинский К.Д. Собрание сочинений : в 11 т. / К.Д. Ушинский. – Т. 2. – М. – Л. : АПН РСФСР, 1948– 1952. – С. 557.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
36-39
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ