СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ (1900-1917 рр.)

  • Т.О. Шаргун
Ключові слова: професійна підготовка, фахівці залізничного транспорту, відомче підпорядкування навчальних закладів

Анотація

У статті досліджено стан підготовки фахівців залізничного транспорту на початку ХХ століття за часів царської Росії у територіальних межах сучасної України; зроблено узагальнюючий аналіз формування системи професійної підготовки фахівців залізничного транспорту в Україні на початку ХХ століття, яку зумовив революційний розвиток залізниць. Показано ключову роль галузевого підпорядкування навчальних закладів різного типу (інститутів, залізничних технічних училищ, загальноосвітніх залізничних училищ 2 та 1 класу) Міністерству шляхів сполучення у формуванні системи підготовки фахівців залізничного транспорту; висвітлено роль і місце курсів різного типу, технічних бібліотек, Музею залізничного транспорту у її формуванні.

Посилання

1. Богатчук С.С. Підготовка кадрів залізничників в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С.С. Богатчук // Деякі питання нової історії України. – К., 2009. – С. 17–27.
2. Вестник Екатерининской железной дороги. – 1914. – № 341. – С. 10.
3. Вестник Юго-Западных железных дорог. – 1903. – № 33. – С. 14.
4. Там само. – 1906. – № 25. – С. 108.
5. История железнодорожного транспорта России и Советского Союза. Т. 2: 1917–1945 гг. / Г.М. Фадеев, С.В. Амелин, Ф.К. Бернгард и др. ; под общ. ред. Е.Я. Красковского, М.М. Уздина. – СПб. : АО «Иван Федоров», 1997. – 416 с.
6. Молчанов В.Б. Культурно-освітні чинники добробуту міщан Правобережної України на початку ХХ ст. / В.Б. Молчанов // Український історичний журнал. – К. : Наукова думка, 1999. – № 5. – С. 44–49.
7. Приймук С.М. Історія становлення та функціонування південних залізниць (1868–1917 рр.) : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки». – К., 2010. –17 с.
8. Список личного состава Министерства путей сообщения. Центральные и местные учреждения. – С.-Петербург (Петроград) : Издание Канцелярии Министерства, 1916. – С. 2–4.
9. Учебные заведения и просветительная деятельность Министерства. Всеподданнейший отчет министра путей сообщения о деятельности Министерства путей сообщения за 1909–1911 гг. Глава V. – С.-Петербург, 1912. – С. 220–242.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
40-44
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ