МОТИВАЦІЯ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • В.Г. Бобир
Ключові слова: професійний розвиток керівника дошкільного навчального закладу, професійна ком- петентність керівника дошкільного навчального закладу, мотивація, зовнішні стимули, внутрішні мо- тиви та перешкоди в контексті професійного розвитку керівника дошкільного навчального закладу

Анотація

У статті порушено проблему професійного розвитку керівників дошкільних навчальних закладів України в системі підвищення кваліфікації. Уточнено зміст феномена «професійна компетентність керівника дошкільного навчального закладу». Здійснено спробу виокремити зовнішні стимули та внутрішні мотиви керівників дошкільних навчальних закладів щодо їхнього професійного розвитку. Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні перешкоди, які стоять на заваді професійному розвитку керівників
дошкільних навчальних закладів.

Посилання

1. Про дошкільну освіту : Закон України // Освіта України. – 2001. – № 33. – С. 3–6.
2. Про професійний розвиток працівників : Закон України // Довідник кадровика. – 2012. –№ 3. С. 5–9.
3. Карамушка Л. Психологія освітнього менеджменту : [навчальний посібник] / Л. Карамушка. – К. : Либідь, 2004. – 424 с.
4. Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня (за матеріалами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) : [монографія] / Т. Сорочан, А. Данильєв, Б. Дьяченко, О. Рудіна. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2013. – 523 c.
5. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипл. освіти] / С. Максименко, Л. Карамушка, Т. Зайчикова, О. Бондарчук, В. Биковський ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – К. : Міленіум, 2004. – 264 c.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
52-55
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ