ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • М.М. Бойко
Ключові слова: програмно-цільове управління, програмно-цільовий підхід, професійна підготовка, кредитно-модульна система, навчально-виховний процес, освітні послуги

Анотація

У статті актуалізовано проблему програмно-цільового управління професійною підготовкою майбутнього вчителя. Окреслено відмінності програмно-цільового управління від традиційного. Розкрито особливості програмно-цільового підходу та обґрунтовано шляхи його реалізації в умовах кредитно-модульної системи навчання. Здійснено спробу довести, що такий підхід є одним з ефективних механізмів підвищення якості освітніх послуг у вищій школі.

Посилання

1. Алєксєєнко Т. Структурно-функціональний аналіз управління якістю підготовки фахівців в університеті / Т. Алєксєєнко // Педагогіка та психологія : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький університет, 2005. – Вип. 224. – С. 3–9.
2. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к дейстивию / Р. Каплан, Д. Нортон. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. – С. 43–49.
3. Райзберг Б. Програмно–цільове планування й управління [Текст] / Б. Райзберг, А. Лобко. – М. : ИНФРА–М, 2002.– С. 8–10.
4. Тимошенко О. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис… д-ра пед. Наук :13.00.04 / О. Тимошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2009. – 36 с.
5. Янкович О. Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–2008): [монографія] / [за ред. В. Чайки.,О. Янкович]. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2008. – 320 с.
6. Odiome G. MBO II: A system of Managerial Leadership for the 80’s. Belmont, Calif.: Fearon Pitman. – 1979.
7. Reddin W. Effective Management by Objectives: The Team Approach. McGraw Hill. – 1971.
8. Freeman R. Strategic management: A stakeholder approach. Boston, Ma.: Pitman. – 1984.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
77-81
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ