ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

  • Л.А. Євдокімова-Лисогор
Ключові слова: педагогічні методи, міжкультурний діалог, фахівці сфери туризму, навчальнотворча діяльність

Анотація

У статті розглянуто сучасні педагогічні методи вищої школи, акцентовано увагу на розкритті найбільш ефективних методів у навчальному процесі, які мають місце в підготовці майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного діалогу. Виокремлено загальнопедагогічні та проаналізовано специфічні методи навчально-творчої діяльності.

Посилання

1. Бабанский Ю. Педагогика / Ю. Бабанский. – М. : Просвещение, 1988. – 974 с.
2. Байдурова Л. Метод проектов при обучении учащихся двум иностранным языкам Л. Байдурова, Т. Шапошникова // Иностр. яз. в шк. – 2002. – № 1. – С. 5–10.
3. Образование как интегративный фактор цивилизационного развития. Ч. 4.1 / Инст. экономики, управления и права. – Казань : Таглимат, 2005. – 284 с.
4. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посібник] / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.С.К., 2003. – 192 с.
5. Степанов О. Основи психології та педагогіки : [посібник] / О. Степанов, М. Фіцула. – Київ. Академвидав. – 2003. – С. 502.
6. Ягупов В. Педагогіка : [авчальний посібник] / В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 506 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
86-91
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ