ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

  • Эльчин Юсиф оглу Ахмедов
Ключові слова: історія педагогічної думки Азербайджану, дитяче читання, шкільне навчання, мова і література, дидактика і методика

Анотація

У статті викладаються проблеми дитячого читання в історії педагогічної думки Азербайджану. Зокрема, викладено позиції Нізамі Гянджеві, Мірза Кязимбека, А.А. Бакіханова, Мірзи Шафі Вазеха, Мірзи Фатали Ахундова, Сеїд Азима Ширвани, Фірідун Бека Кочарлі, Рашид Бека Ефендієва, Нарімана
Наріманова, Омара Фаїк Неманзаде. Зроблено висновки про значущість науково-педагогічної та публіцистичної діяльності кожного із зазначених мислителів, наведено найбільш цінні з погляду досліджуваної тематики думки про роль мови і літератури в навчанні дітей у школі. Показано значення зазначених ідей і досліджень у сучасному педагогічному процесі.

Посилання

1. Джафаров Н. Избранные произведения : в 5-ти т. Т. 2 / Н. Джафаров. – Баку : Элм, 2007. – 336 с.
2. Ахмедов Э.Ю. Информационно-библиотечное обеспечение детей и молодежи / Э.Ю. Ахмедов. – Баку, 2016. – 245 с.
3. Князь А. Роль художественной литературы в формировании личности / А. Князь. – Баку, 2008. – 324 с.
4. Халафов А.А. Мудрые изречени о слове, книге, чтении, библиотеке и библиотекаре / А.А. Халафов. – Баку : Мутарджим, 2014. – 187 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
8-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ