ДЕМОНСТРАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ

  • І.О. Гулівата
  • В.Ф. Заболотний
Ключові слова: демонстраційна комп’ютерна модель (ДКМ), просторова уява, стереометрія, переріз піраміди

Анотація

У статті викладено прийоми використання демонстраційних комп’ютерних моделей (ДКМ) під час розв’язування стереометричних задач. Використання таких засобів дає можливість ефективно будувати навчальний процес та сприяє формуванню просторової уяви учнів, ураховуючи індивідуальні особливості їх розвитку і принципи диференційованого навчання.

Посилання

1. Владимирский Г. А. Экспериментальное обоснование системы и методики упражнений в развитии пространственного воображения/ Г.А.. Владимирский// Известия академии педагогических наук РСФСР. – М., 1949. – Вып. 21. – С.95-149.
2. Земляная А. Д. Опыт развития пространственного воображения учащихся на основе наглядных пособий/ А.Д. Земляная// Известия академии педагогических наук РСФСР. – М., 1949. – Вып. 21. – С.85-93.
3. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся. – М.: Просвещение, 1968. – 288 с.
4. Савченко В. М. Изображение фигур в математике / В. М. Савченко. – К.: Вища шк., 1978. – 136 с.
5. Тадеєв В. О. Геометрія. Фігури обертання. Векторно-координатний метод: дворів. підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Тадеєв; за ред. М. Й. Ядренка. – Т.: Богдан, 2004. – 480 с.
6. Четверухин Н. Ф. Опыт исследования пространственных представлений и пространственного воображения учащихся/ Н.Ф. Четверухин// Известия академии педагогических наук РСФСР. – М., 1949. – Вып. 21. – С.5-50.
7. Якиманская И. С. Развивающее обучение / И. С. Якиманская. – М.: Педагогика, 1979. – 144 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
401-406
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ