ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • Н.В. Латуша
Ключові слова: педагогічні працівники, курси підвищення кваліфікації, професійно-технічні навчальні заклади, професійно-технічна освіта, професійна підготовка

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано форми, методи, завдання, компоненти курсів підвищення кваліфікації. Розглянуто та обґрунтовано особливості професійної підготовки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації. Проведено аналіз якості та стратегії освітнього процесу, описано вікову структуру педагогічних працівників.

Посилання

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.
2. Зубко А.М. Цілепокладання як основа успішної організації навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогів / А.М. Зубко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2011. – № 2 (9). – С. 24 – 28.
3. Клясен Н. Післядипломна педагогічна освіта: зарубіжний досвід та сучасна практика / Н. Клясен [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.
4. Смирнова М.Є. Андрагогічні основи навчання педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації / М.Є. Смирнова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/.../Smirnova.pdf.
5. Титаренко І. Фахове вдосконалення вчителя в системі післядипломної освіти: теоретичний аспект / І. Титаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/111/6.pdf.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
97-101
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ