ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПЕТРОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОГО КАДЕТСЬКОГО КОРПУСУ

  • А.В. Іноземцев
Ключові слова: військово-учбовий заклад, кадетський корпус, кадет, патріотичне виховання, метод привчання

Анотація

У статті розглядаються особливості, основні напрямки, форми, засоби і методи організації вихов- ного процесу Петровського Полтавського кадетського корпусу

Посилання

1. Алпатов Н.И. Историческая справка о кадетских корпусах в России XIX в. / Н.И. Алпатов // Советская педагогика. – 1944. – № 1. – С. 18-21.
2. Варій М.Й. Основи психології і педагогіки : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних Збірник наукових праць 29 закладів] / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський. – 2-е вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 376 с.
3. Греков Ф.В. Краткий исторический очерк военно-учебных заведений / Ф.В. Греков. – М., 1910. – 216 с.
4. Росселевич А.М. Кадетские корпуса за рубежом 1920–1945 / А.М. Росселевич. – Нью-Йорк : Издание Объединения Кадет Российских Зарубежных Кадетских Корпусов. – 502 с.
5. Положение о кадетских корпусах. – СПб : Тип. М.М. Стасюлевича, 1886. – С. 92.
6. Енциклопедія історії України : [у 5 т.]. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 2003. – 688 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
25-29
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ