ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Ю.Г. Підборський
Ключові слова: професійна компетентність, майбутній керівник загальноосвітнього навчального закладу, освітньо-кваліфікаційний рівень

Анотація

У статті висвітлюються питання розвитку професійної компетентності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу. Розглянуто різноманітні підходи до підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу у вишах та їх самореалізацію під час навчання в процесі діяльності. З’ясовано, що пріоритетними завданнями вищої школи є виховання особистості. Для підготовки майбутніх менеджерів виникає потреба у становленні керівника навчального закладу
нового типу.

Посилання

1. Бойко І. Професійна компетентність керівника закладу освіти як складова його професійної культури // Педагогічний дискурс. – 2008. – № 5. – С. 8–14.
2. Бронська А. Методична компетенція викладача як об'єкт тестування // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 21–23.
3.Василенко Л. Професійна компетентність керівника школи / Л. Василенко, І. Гришина. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 208 с.
4. Васильченко Л. Управлінська культура керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/ manage/1181/.
5. Васильченко Л. Управлінська культура і компетентність керівника. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с. (Б-ка журн. «Управління школою». Вип. 3 (51)).
6. Вдовиченко Р. Управлінська компетентність директора школи / Р. Вдовиченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 112 с.
7. Волобуєва Т. Самооосвітня діяльність керівника / Т. Волобуєва . – Х. : Основа, 2005. – 96 с.
8. Григора В. Управління навчальним закладом / Григора В., Касьянова О., Мармаза О. – Ч. 2. – Харків : Основа, 2003. – 258 с.
9. Даниленко Л. Підготовка керівника середнього закладу освіти: навч. посібник / Л. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004.– 272 с.
10. Дарманський М. Соціально-педагогічні основи управління освітою в регіоні / М. Дарманський. – Хмельницький: Поділля, 1997. – 384 с.
11. Єльникова Г. Управлінська компетентність: метод. матеріали / Г. Єльникова. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2005. – 128 с
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
121-125
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ