СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСІБ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  • О.В. Колишкін
Ключові слова: соціалізація, особи з вадами слуху, соціальна адаптація, засоби фізичного виховання, спеціальна освіта, спільні заняття

Анотація

У статті розкрито зміст методики проведення спільних корекційних фізкультурно-оздоровчих занять за участю слабочуючих учнів старшого шкільного віку та їхніх однолітків, які чують нормально, обґрунтовано ефективність і позитивний вплив цієї методики на рівень соціальної адаптації слабочуючих юнаків. Доведено, що спільна діяльність учнів із вадами слуху та юнаків, які чують нормально, створює належні умови для їхньої подальшої соціалізації.

Посилання

1. Байкина Н. Влияние потери слуха на адаптационные и реабилитационные процессы глухих подростков / Н. Байкина, А. Мутьев, Я. Крет // Адаптивная физическая культура. – 2003. – № 1. – С. 3–5.
2. Колишкін О. Адаптивне фізичне виховання слабочуючих учнів спеціальної школи : [наук. видання] / О. Колишкін. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2003. – 156 с.
3. Колишкін О. Особливості використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі розвитку мовлення слабочуючих старшокласників / О. Колишкін // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 12 : в 4 т. – Львів : НВФ «Українські технології», 2008. – Т. 3. – С. 120–125.
4. Оліяр М. Розвиток психомоторики 12–15-річних школярів з вадами слуху у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 / М. Оліяр. – Львів, 2012. – 19 с.
5. Таранченко О. Пріоритетні напрями розвитку національної освіти осіб із порушеннями слуху / О. Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – № 3 – С. 43–47.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
21-25
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ