КОЛЕДЖ ІТОН (ETON COLLEGE) ЯК ОДНА З НАЙВІДОМІШИХ ЕЛІТНИХ ПРИВАТНИХ ШКІЛ-ПАНСІОНІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

  • Н.І. Хайдарі
Ключові слова: Коледж Ітон (Eton College), елітна освіта, елітні приватні школи-пансіони, public schools» (паблік скулз), Велика Британія

Анотація

У статті здійснено аналіз діяльності однієї з найвідоміших приватних шкіл-пансіонів Великої Бри- танії – Коледжу Ітон (Eton College), що являє собою найяскравіший зразок елітної освітньої установи. Автором розкрито особливості організації навчання та виховання в коледжі. З’ясовано, що елітні шко- ли-пансіони у Великій Британії – це відкриті недержавні навчальні заклади, як правило, найбільші та найстаріші школи-пансіони, які підтримують зв’язок з університетами, мають схожу історію заснуван- ня, традиції тощо, метою яких є розкриття індивідуальних особливостей учня, формування активної, відповідальної за свої рішення та вчинки особистості, що в результаті налаштує на самовиховання та високі морально-духовні й суспільні потреби.

Посилання

1. Eton College // Каталог некоторых частных школ-пансионов Великобритании [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.albioncom.ru/schools/england/catalog/573.
2. Eton College official website [Electronic resource]. – URL : http://www.etoncollege.co.uk.
3. Данилова А. С. Организация воспитания в частных школах-пансионах Великобритании / А. С. Данилова. – Ульяновск, 2009. – 193 с.
4. Итонский колледж, питомник британской элиты [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.studing.od.ua/itonskij-kolledzh-pitomnik-britanskoj-elity.
5. Коляда Т. В. Елітарність середньої освіти: історичний досвід Великобританії та перспективи України / Т. В. Коляда // Основные парадигмы педагогики и психологии в ХХІ веке : материалы Международной научно-практической конференции (г. Харьков, Украина, 11–12 ноября 2011 г.). – Харьков : Восточноукраинская организация «Центр педагогических исследований», 2011. – С. 36–39.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
47-51
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ