ВИХОВНА РОБОТА З ПРАЦІВНИКАМИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ

  • П.Д. Червоний
  • С.П. Гіренко
Ключові слова: виховна робота, офіцер патрульної поліції, реформування правоохоронних органів, міжособистісні стосунки

Анотація

У статті розглядається доцільність проведення виховної роботи із слухачами курсів первинної професійної підготовки поліцейських патрульної служби у центрах післядипломної освіти у вищих навчальних закладах МВС України з метою формування у слухачів адекватного ставлення до громадян. Необхідність проведення виховної роботи із слухачами виникає під час їхньої підготовки. Крім участі в реформуванні правоохоронних органів та охороні громадського порядку, молодим людям доводиться
адаптуватись до вимог служби; під час підготовки закріплюються навички дотримання дисципліни, вміння налагоджувати позитивні міжособистісні відносини з колегами і командирами, працювати в команді, ефективно спілкуватись із громадянами різних категорій.

Посилання

1. Авксентьєва Т.А. Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Т.А. Авксентьєва ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
2. Зелений В.І. Розвиток педагогічної культури молодих офіцерів внутрішніх військ МВС України : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / В.І. Зелений. – Хмельницький, 2003. – 18 с.
3. Ісаєнко Т.К. Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Т.К. Ісаєнко. – Полтава, 2005. – 219 с.
4. Кон И. Социализация и воспитание молодежи / И. Кон // Новое педагогическое мышление / Под ред. В. Петровского. – М. : Педагогика, 1989. – С. 199–205.
5. Могілевська Н.Е. Формування естетичного відношення до людини у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Н.Е. Могілевська ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Л. : 2004. – 20 с.
6. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии / К.Д. Ушинский. – М. : Фаир-Пресс, 2004. – 576 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
56-60
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ