ЕТАПИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ

  • А.В. Желан
Ключові слова: музична компетентність, формування, вихователь, чинники розвитку, музичне виховання, професійна підготовка

Анотація

У статті розглянуто питання актуальності формування музичної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ. Розглянуто практику викладання предмету «Методика музичного виховання у ДНЗ» для бакалаврів. Запропоновано аудиторні блоки дисципліни, що сприяють розвитку теоретичної, творчої та діяльнісної компетенцій студентів. Виділено чинники розвитку музичної компетентності та причини, що не сприяють підвищенню рівня професійної готовності студентів до педагогічної професії.

Посилання

1. Бєлікова О.А. Музично-педагогічні компетенції як основа формування вихователя нової формації / О. Бєлікова // Наук. вісник Мелітопольського держ. пед. ун-ту [Електронний ресурс]. – Режим доступу :lib.mdpu.org.ua /nvsp / BAK 7 / 7 / 52.pdf.
2. Романюк І. Музичне виховання. Організація роботи у дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посібник / І. Романюк. – Х. : Мандрівець, 2013. – 280 с.
3. Чернявська М.В. Музична підготовка вихователя дошкільного закладу як компонент його професійної майстерності / М.В.Чернявська [Електронний ресурс]. –Режим доступу : nauka. hnpu.edu.ua/sites/default/fahovi%20vudannia/ 2009.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
75-79
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ