ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ТРЕНЕРА З ТАЕКВОН-ДО ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • І.Ю. Кузнецова
Ключові слова: спорт, таеквон-до, тренер, тренування, професійна готовність

Анотація

У статті проаналізовано стан дослідженості проблеми професійної підготовки тренерів із різних видів спорту. Розглянуто особливості таеквон-до як виду спорту з позицій різних наук: філософії, біо- логії, педагогіки. Обґрунтовано переваги заняттями таеквон-до (з позицій функціонального розвитку людини будь-якого віку; як соціально та корисно спрямований вид спортивної діяльності; як система спортивного вдосконалення; як система підтримки функціональної форми людини). Визначено склад- ники (психологічний, педагогічний, фізичний, техніко-тактичний) професійної готовності тренера із цього виду спорту до професійної діяльності; розглянуто їхній зміст.

Посилання

1. Бальсевич В.К. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка / В.К. Бальсевич // Физкультура, образование, наука. – 1996. – № 1. – С. 3–53.
2. Дaль В.И. Тoлкoвый cлoвapь живoгo вeликopуccкoгo языкa / В.И. Дaль ; peд. К.В. Винoгpaдoвa. – Т. 1 : A–З. – М. : Pуccкий язык, 1978. – 699 c.
3. Лeвитoв Н.Д. O пcиxoлoгичecкиx cocтoянияx чeлoвeкa / Н.Д. Левитов. – М., 1964. – C. 103–142.
4. Мaкcимeнкo C.Д. Пcиxoлoгiя в coцioлoгiчнiй тa пeдaгoгiчнiй пpaктицi: мeтoдoлoгiя, мeтoди, пpoгpaми, пpoцeдуpи : [нaвчaльний пociбник] / C.Д. Мaкcимeнкo. – К. : Нaукoвa думкa,1999. – 216 с.
5. Oжeгoв C.И. Тoлкoвый cлoвapь pуccкoгo языкa / C.И. Oжeгoв – М. : ИCЭ, 1984. – 939 c.
6. Пcиxoлoгичecкий cлoвapь / [В.П. Зинчeнкo, Б.Г. Мeщepякoвa]. – М. : Пeдaгoгикa-Пpecc, 1996. – 440 c.
7. Cучacний тлумaчний cлoвник укpaїнcькoї мoви 65 000 cлiв / зa зaг. peд. В.В. Дубiчинcькoгo. – Xapкiв : ВД «Шкoлa», 2006. – 1008 c.
8. Шулика Ю.А. О классификационном обеспечении функционирования физической культуры как средства здорового образа жизни / Ю.А. Шулика // М-лы научно-практич. конфер. «Проблемы теории и практики интегративной антропологии». – Майкоп : Адыг. гос. ун-т, 1996. – С. 270–276.
9. Шулика Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Т. 1. Спортивное единоборство : [учеб. для СДЮШОР, спорт. факультетов пед. институтов, техникумов физкультуры и училищ олимп. резерва] / Ю.А. Шулика и др. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 800 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
80-84
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ