МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ГУМАНІЗАЦІЇ

  • Б.М. Андрієвський

Анотація

У статті обґрунтовано основи перспективного розвитку освіти на принципах гуманізації.

Посилання

1. Андрієвський Б.М. Актуальні проблеми й перспективи розвитку освіти: Зб. наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: Вид. ХДУ, 2003. – Вип.34. – С.14-17.
2. Бар’яхтар В.Г., Горобець Ю.І., Куліш В.В. Про підготовку національної наукової еліти в Україні // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002: Зб.наук.праць до 10-річчя АПН України / АПН. – Ч.2. – Х.: ОВС, 2002. – С.58-65.
3. Воронцова В.Г. Гуманитарно-аксиологические основы постдипломного образования педагога: Монография. – Псков: Изд-во ПОИПКРО, 1997. – 421 с.
4. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Образование личности: Пособие для преподавателей. – М.: Интерфакс, 1994. – 136 с.
5. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика. Теория, методология, практика. – К.: Вища школа, 1986. – 200 с.
6. Згуровський М.З., Маторина Т.А., Прилуцький Д.О., Атроськін Д.А. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості… // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2008. –№1. –С.19-26.
7. Лавриченко Н.М. Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації: педагогічні розмисли і нотатки. – К.: ТОВ “Інсайт-плюс”, 2006. – 279 с.
8. Печчеи А. Человеческие качества: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.
9. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В.Бестужев-Лада. – М.: Мысль, 1982. – 430 с.
10. Философия образования: состояние, проблемы и перспективы (материалы заочного “круглого стола”) // Вопросы философии. – 1995. – №11. – С.3-34.
11. Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. – М.: Просвещение, 1993. – 153 с.
Опубліковано
2009-12-01
Сторінки
11-15
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ