КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ

  • О.М. Тур
Ключові слова: комунікативна компетентність, рефлексія, самооцінка, самоконтроль, інтерактивні методи, портфоліо

Анотація

У статті проаналізовані поняття «рефлексія», «самооцінка», «самоконтроль», описані їх функції, види та рівні сформованості, наведені окремі елементи тестових методик та за допомогою математич- них методів визначені якісні показники, які порівняно з оцінками незалежних експертів. Виокремлено чинники, що сприяють адекватному підвищенню рівня рефлексії майбутніх фахівців із документознав- ства та інформаційної діяльності.

Посилання

1. Власова О. Педагогічна психологія : навч. посібник / О. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.
2. Олійник О. Портфоліо як засіб якісного оцінювання навчальних досягнень / О. Олійник // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць. – Харків : ХНПУ, 2004. – Вип. 14. – С.123–129.
3. Орбан-Лембрик Л. Психологія професійної комунікації : навч. посіб / Л. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 528 с.
4. Подоляк Л. Психологія вищої школи : підручник / Л. Подоляк, В. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.
5. Чайка Г. Компетенції в управлінні : навчальний посібник / Г. Чайка. – К. : Знання, 2015. – 167 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
123-127
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ